ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนเมษายน 2563
Posted: admin Date: 2020-04-03 13:09:23
IP: 124.122.188.13
 
 
 
 
 
 

   

1. สหกรณ์ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท 20 สตางค์
2. พักชำระหนี้เงินต้นเงินกู้สามัญ (สมาชิกต้องยื่นแบบคำขอพักชำระหนี้)